Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych
http://szkolagorki.bipszkola.pl

Ekopracownia

"Zielony świat" w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych